Silja Sauramäki
Muita ideoita: Silja
Pearl bracelet

Pearl bracelet

Hair

Hair

Chambray shirt

Chambray shirt

Lovely shoes

Lovely shoes

White T-Shirt

White T-Shirt

Necklace

Necklace