Helsinki B&W

Black and white film photos taken in Helsinki, Finland
31-5-2014_Helsinki_Kiev-60TTL-Volna_Shanghai_026

31-5-2014_Helsinki_Kiev-60TTL-Volna_Shanghai_026

31-5-2014_Helsinki_Kiev-60TTL-Volna_Shanghai_027

31-5-2014_Helsinki_Kiev-60TTL-Volna_Shanghai_027

2014_Oct_Vanhankaupunginkoski-Helsinki_Magnola-13x18cm-Industar-51_002

2014_Oct_Vanhankaupunginkoski-Helsinki_Magnola-13x18cm-Industar-51_002

2013_Jul_Kiev-60TTL+Volna-3__005

2013_Jul_Kiev-60TTL+Volna-3__005

2013_Jul_Kiev-60TTL+Volna-3__003

2013_Jul_Kiev-60TTL+Volna-3__003

2013_Jul_Kiev-60TTL+Volna-3__004

2013_Jul_Kiev-60TTL+Volna-3__004

2014_March_Nikon-FA_Polypan-F_2025

2014_March_Nikon-FA_Polypan-F_2025

2014_March_Nikon-FA_Polypan-F_2019

2014_March_Nikon-FA_Polypan-F_2019

2014_March_Helsinki_Kodak-Medalist_005

2014_March_Helsinki_Kodak-Medalist_005

2014_March_Helsinki_Kodak-Medalist_007

2014_March_Helsinki_Kodak-Medalist_007

Pinterest
Haku