Tamypu-TĐSV-Shishinguyễn-Vũ mini,Soju and...

nghệ thuật từ Việt Nam
·
336 Pins
 1mo
Collection by
a book with children laying on the grass
an illustration of a woman sitting on top of a white chair in front of clouds
Tiệc Chầu Bà Đệ Tam Thoải Phủ (18/4 AL)
Giới thiệu chung Chầu Đệ Tam Thoải Phủ là vị Chầu Bà thứ ba trong hàng Tứ Phủ Thánh Chầu, sau Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn, trước Chầu Đệ Tứ Khâm Sai. Bà là người hầu cận Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ, hoặc có khi được xem là hóa thân của Mẫu. Khánh tiệc Chầu […]
a drawing of a man riding a motorcycle down the street with a bus in the background
Lần đầu tiên tái tưởng tượng về Việt qua tranh minh họa độc đáo
Illustrations Posters, Vietnam Art, Rpg, Thai Art, Inspirasi, Anime Toon, Typography Poster Design
Draw Vietnam - Vẽ Việt Nam
a painting of two men with words written on the image and one man in white shirt
"Về nhà đi con" - Ở tận cùng của những thất bại và tả tơi cuộc đời, vẫn sẽ luôn có vòng tay bố chờ đón con về
a group of people standing next to each other on top of a dirt field in hats
Họa sĩ Hải Tre: ‘Chọn hạnh phúc trong muôn vàn khả thể từ hành trình đi và vẽ.’
alt
an illustrated book with pictures of people and plants on the pages, including children's drawings
a painting of a house in the middle of an ocean with waves and clouds around it
Vẻ đẹp cuốn hút của 12 di sản kiến trúc Việt Nam trong bộ tranh “Sợi Mắc Sợi Mành” | Tâm Thương
an illustrated map with many different people in it
Mai Phan - Đất nước
a drawing of a house that is in the air
Tổng Kết Illustration Challenge #2: Vẽ Nơi Tôi Sống
Tổng Kết Illustration Challenge #2: Vẽ Nơi Tôi Sống TiredCity
an image of people doing different things to each other in the same room, including flowers and candles
Đoàn Viên - điều kỳ diệu khiến ai đi xa cũng mong về nhà ngày Tết
Đoàn Viên - điều kỳ diệu khiến ai đi xa cũng mong về nhà ngày Tết - Ảnh 8.
an illustration of a man and woman in the water surrounded by lily pads at night
Tổng Kết Illustration Challenge #09: Nguồn – Tình Mẫu Tử Trong Văn Học Dân Gian Việt Nam
Tổng Kết Illustration Challenge #09: Nguồn – Tình Mẫu Tử Trong Văn Học TiredCity
a drawing of a woman sitting in front of a house with flowers on the roof
Tổng Kết Illustration Challenge #06 – #MakeArtFromHome
Tổng Kết Illustration Challenge #06 – #MakeArtFromHome TiredCity
a painting of a skeleton with a key in it's mouth and an eyeball
Ties: Vẽ không gây hại cho ai cả
alt
an image of a woman with a crown on her head and hands in the air
Mẫu Thượng Ngàn
Vietnamese Goddess of Mountains and Forests
an image of a woman with wings on her head and hands in front of her face
10 Vietnamese Women
10 Vietnamese Women on Behance
10 Vietnamese Women on Behance Artwork, Artist Art, Illustration Art
10 Vietnamese Women
10 Vietnamese Women on Behance
an image of two children playing in the woods with one boy looking at another child
Children sing children play
two people sitting at a table in front of a cake with candles on it and one person wearing a red hat
The Moments in Life
there is an image of a space station on the moon with astronauts and other objects around it
Secret Adventure Before Birthday
black and white drawing of people sitting on the ground
Lotus Tea from Von Viet
two people are sitting on the bottom of a boat
Lotus Tea from Von Viet
Lotus Tea from Von Viet on Behance
an image of the birth of jesus
Kết quả Illustration Challenge #09: Vẽ về 'Nguồn - Tình mẫu tử trong văn học dân gian Việt Nam'
Kết quả Illustration Challenge #09: Vẽ về 'Nguồn - Tình mẫu tử trong văn học dân gian Việt Nam'
two posters for the chinese new year with an image of a woman holding a flute
Folk Paintings: The Remake (2016-2019)
a woman standing next to a horse in front of a yellow and green background with clouds
Minh hoạ 12 con giáp theo phong cách Việt cổ của Nguyễn Tất Sỹ
a child's face peeking out from the leaves of a tree, surrounded by green foliage
GÓC SÂN VÀ KHOẢNG TRỜI- KHI MẸ VẮNG NHÀ
GÓC SÂN VÀ KHOẢNG TRỜI- KHI MẸ VẮNG NHÀ on Behance
two people sitting on the ground with flowers and plants in vases next to each other
Do You Remember? | Picture book
there are many cartoon characters on this page
CHILDREN SING, CHILDREN PLAY
CHILDREN SING, CHILDREN PLAY on Behance
a group of people sitting around a table
NEW YEAR - TRADITIONAL GAMES
Ô ăn quan Việt Nam
a painting of a girl in a boat on the ocean with waves and stars above her
by Quang & Lien
by Quang & Lien
the first journey poster with an image of a woman floating in water
THE FIRST JOURNEY
爱好.插画 on Behance
Năm 11 tuổi, Trần Đăng Khoa đã sáng tác được bài thơ này tặng nhà thơ Xuân Diệu. Quá nể phục đúng không các mẹ! .............................................. #Bài_thơ_Hạt_gạo_làng_ta #Tập_thơ_Góc_sân_và_Khoảng_trời #Thơ_Trần_Đăng_Khoa
Bài thơ Hạt gạo làng ta
Năm 11 tuổi, Trần Đăng Khoa đã sáng tác được bài thơ này tặng nhà thơ Xuân Diệu. Quá nể phục đúng không các mẹ! .............................................. #Bài_thơ_Hạt_gạo_làng_ta #Tập_thơ_Góc_sân_và_Khoảng_trời #Thơ_Trần_Đăng_Khoa
three people standing next to each other with their faces close together and one person kissing the other's cheek
GÓC SÂN VÀ KHOẢNG TRỜI- KHI MẸ VẮNG NHÀ
GÓC SÂN VÀ KHOẢNG TRỜI- KHI MẸ VẮNG NHÀ on Behance
an illustration of a man standing on top of a hay bale
Wazza Pink
Wazza Pink on Behance
Khang Trần Resim, Boy Illustration
Khang Giate
Khang Trần
a painting of a woman holding a child in the forest
Vuon Illustration
Vuon Illustration on Behance
two birds are standing in the middle of flowers and plants, one is looking at another bird
5 MUA ARTBOOK
a drawing of a woman in bed with her head on the back of another woman's shoulder
SNOW WHITE
this is an image of a group of people
SNOW WHITE
an illustration of children playing in the grass
VIETNAMESE CHILDREN
a group of people in scrubs and masks with the words thank you written on them
Xúc động bài thơ gửi vợ là bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch
an image of people carrying goods on their heads and holding them in the air while wearing hats
The Art Collector
an illustration of two people dressed in traditional chinese clothing, one holding the other's hand
Lawrence of Arabia Picture Book
an image of children with their names in french on a sheet of paper that says they're when vat
GÓC SÂN VÀ KHOẢNG TRỜI- KHI MẸ VẮNG NHÀ
an illustration of a woman sitting on top of a hill surrounded by trees and leaves
GÓC SÂN VÀ KHOẢNG TRỜI- KHI MẸ VẮNG NHÀ
an illustration of a man and woman standing in front of a forest with houses on it
Son Tinh, Guardian Of Legendary land